Contacts

Телефон:
+7 (495) 627-10-99
E-mail:
info@tdhc.ru

Дирекция по закупкам 

Тел.: +7 (495) 627-10-99 доб.1320
Факс: +7 (495) 785-92-95
Е-mail: dz@tdhc.ru

Управление персонала

Тел.: +7 (495) 627-10-99
Факс: +7 (495) 785-92-95
Е-mail: hr@tdhc.ru